Med anledning av den pågående Corona-pandemin så har avgången blivit senarelagd.
Tanken är att resan ska gå till Las Vegas, men man vet ju inte var man hamnar.
Vi får se när vi kan bli klara för avgång, men vi har tankat och avvaktar klart att starta.