Styrelse 2022

Ordförande           
Karl-Erik Larsson   070-756 31 09
karleriklarsson99@gmail.com

Kassör
Britt Lusth
brittlusth@gmail.com
Sekreterare
Moniqa Andersson
moniqa50@hotmail.com
Ledamöter
Magnus Broman
Mikael Eriksson

Suppleanter
Monica Schönberg
Ann-Catrin Djupenström

Adjungerad och
Konstnärlig Ledare/Regissö
r
Kjerstin Lundblad 073-157 77 18
notabenne@hotmail.com

Adj. ungdomsrepresentanter
Adam Bengtsson och Frida Norlin
Revisor:
Lennart Wadin

     
Alkohol- och drogpolicy

Sandvikens Revy- & Musikteater
bildades av Kjerstin Lundblad (Regissör/Manusförfattare/Musikal/Drama/Teaterpedagog mm) redan 2006.
Kulturföreningen hade då till syfte att i första hand rikta sig till ungdomar - men var naturligtvis öppen även för alla åldrar. Så också idag åldern är satt från 13-99 år.
Är du sedan 12 eller 100 år så är du naturligtvis hjärtligt välkommen i ensemblen!!

 

Om du vill bli medlem i

Sandvikens Revy- & MusikTeater,

så betalar du in medlemsavgiften till föreningens plusgiro 699 19-9
eller Swisch 1234706016

Medlemsavgift för dig 13- 20 år är 100:-/år

och om du är över 20 år så är årsavgiften 250:-/år

Ange namn, adress, telefon och personnummer samt "Medl.avg." vid inbetalningen.
Om du inte får plats med uppgifterna så kan du e-posta dem till vår kassör 
Britt Lusth:
brittlusth@gmail.com

 

Genom att bli medlem stöder du vår verksamhet och får möjlighet att delta i alla våra aktiviteter på och utanför scenen.

Du kan då även väljas in i SRMT:s styrelse och medverka i vår verksamhet.