Kostymprovning 3






Kogo som kedjefånge



Anki är skottsäker




Jennie, Linus och Anki



Christoffer som skjutklar och mutbar sheriff




Moa sprider Jesu ord




Jörgen som den elake sheriffen





Patrik och Kogo under en fritagning



Kogo, Anki och Patrik




Jennie och Anki på kafferep




Jennie med boa



Marie, Christoffer och Moa




Marie sjunger ut



Christoffer och Görgen vill inte bli frälsta



Patrik ser lite lömsk ut



Anki jobbar på ackord




Linus W, är en riktig hästkarl




En cool Christoffer



Moa och Marie sjunger psalmer




Nu laddar han om!