Med anledning av Corona-pandemin blev resan senarelagd

Vi hamnar i "Steel Town" någon gång i slutet av 1800-talet